شرایط ارسال پیامک
شرایط ارسال پیامک

شرایط ارسال پیامک

ارسال پیامک با محتوای توضیح داده شده در زیر ممنوع می باشد! 1: پیش فروش زمین و یا آپارتمان ( برای فروش نیاز به مجوز فعالیت مسکن است ) 2: برنده شدن بن کالا و یا تبلیغات فریبنده در ارسال پیامک ( در صورت مشاهده سامانه مسدود میشود ) 3: ارسال شماره کارت در متن پیامک ( در صورتی که شخصیت حقوقی هستید با ارائه نامه رسمی از شرکت با امضای صاحبان امضا و ذکر شماره شرکت در متن پیامک مجاز خواهد بود همچنین می بایست صاحب پنل در آخرین تغییرات هیئت مدیره بوده و صاحب امضاء باشد ) 4: ارسال پیامک از طرف ارگان خاص ( در این صورت نیاز به یک معرفی نامه خواهد بود.) 5: ارسال لینک در متن ( با توجه به عدم اجازه ارسال لینک از طرف اپراتور ها برای فعال سازی می بایست با بخش پشتیبانی به صورت تیکت ضوابط را جویا شوید.) 6: ارسال متون تبلیغاتی از خط خدماتی و یا نامرتبط بودن ارسال با عنوان های متعهد شده در فرم تعهد نامه 7: ارائه خدماتی که نیاز به معرفی نامه نمایندگی و یا مجوز فعالیت دارند.

ادامه خواندن شرایط ارسال پیامک